HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    In English liten engelsk flagga

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER    LÄNKAR


Foto: Susanne Kronholm 

Ericastiftelsen har en behandlingsverksamhet,
högskoleutbildning och forskning i samma hus.
Det är unikt.

Barn och ungdomar som kommer till oss har olika slags svårigheter.
De vill möta en människa att prata med. Någon som lyssnar.
Någon som försöker förstå.
 
I vårt arbete är mötet i fokus. Vi vill lyfta fram barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Forskning och utvärdering hjälper oss att utvecklas.
Som student hos oss får du gedigen kunskap nära verkligheten.

Kommentar med anledning av en pågående diskussion i media kring metoder inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

I ett nyligt visat tv-reportage granskades BUPs verksamhet. Eftersom även Ericastiftelsen förekom i reportaget vi vill göra ett förtydligande kring vår verksamhet.
På Ericastiftelsen erbjuder vi psykoterapeutisk behandling för barn och unga med olika typer av psykologiska problem. Vi utbildar också i psykoterapi. Genom vår forsknings- och utvecklingsverksamhet bidrar vi till att förbättra kvalitén i den vård som ges barn och unga. I alla delar av vår verksamhet följer vi bästa tillgängliga kunskap, dvs arbetssätt som har stöd i forskning eller är väl beprövade i nutida klinisk verksamhet. Vår verksamhet utgår från Barnkonventionens betoning på barns och ungas egna synpunkter på sin situation och den vård de erbjuds. Det innebär att vi behöver anpassa oss till barns mognadsnivå och sätt att uttrycka sig, t ex genom att erbjuda konkreta kommunikationsverktyg som leksaker, bilder och teckningar. Det barn-centrerade arbetssättet kompletteras alltid med andra sätt för att förstå barn och unga, t ex samtal med närstående, skattningsformulär, kognitiva funktionstester och observation i förskola/skola.
SVT har haft tillgång till saklig information om vår verksamhet men har valt en vinkling som inte speglar verksamhetens innehåll eller kvalitet.

Vill du läsa en längre kommentar finner du den här (PDF).
 

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram håller hög kvalitet

Ericastiftelsen är en av fem lärosäten i Sverige vars psykoterapeutprogram motsvarar de kvalitetskrav som ställs på högre utbildning. Universitetskanslersämbetets granskning omfattar sammantaget 12 lärosäten och resultaten presenterades 1 oktober 2014.

- Läs mer om granskningen här
 

Utbildning om barn, unga och trauma

I samarbete med Karolinska Institutet erbjuder Ericastiftelsen för andra gången utbildningen Barn, unga och trauma 7,5 hp – en kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser. Vid det första kurstillfället blev kursen mycket snabbt fulltecknad och vi är därför glada att kunna hålla kursen på nytt. Kursen startar i mars 2016.

För mer information (PDF)
 

Händelserna på skolan i Trollhättan har väckt bestörtning och oro hos oss alla. Många undrar hur man kan tala med barn och unga om saken. Verksamhetschef Anna Norlén deltog igår kväll (22/10) i SVT Aktuellt med anledning av det inträffade och chattade sedan med tittare.

Läs frågor och svar här: SVT.se


 
 

Aktuellt

Nytt nummer av Ericabladet
- oktober 2015

Ericastiftelsen har slutit samarbetsavtal med Dr Nick Midgley, (PhD) vid Anna Freud Centre/University College London.
Nick Midgley kommer i egenskap av ”visiting research consultant” att bidra med stöd och konsultation till forskningsverksamheten samt vid besök på Ericastiftelsen också delta i undervisning.

Nyfiken på vår forskning?
Ta del av våra synpunkter till regeringens forskningsproposition.

Söker du handledning?
Kostnadsfria konsultationer till personal inom förskola och skola.

My life my lesson och Say something
Genom ett kulturbidrag från Kulturstiftelsen har vi fått möjlighet att stödja arbetet med dokumentärfilmerna ”My life my lesson” och ”Say something”. Filmerna ger röst till barn och unga som växt upp med våld och hot i familjen. Vi kommer att använda filmerna för att belysa konsekvenser av våld för barn och unga samt hur behandling för drabbade kan utformas. ”Say something” har biopremiär i mars 2016 och ”My life my lesson” hade har biopremiär i mars 2015.
 
Utbildningar
att söka nu

 

 

 

Psykoterapi

– Hur terapin utformas beror på barnets, ungdomens eller familjens problematik.

Utbildning

– Alla våra lärare arbetar kliniskt, vilket ger inspiration och verklighetsförankring.

Forskning

– Vid Ericastiftelsen bedriver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.

Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841