HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    In English liten engelsk flagga

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT


Foto: Susanne Kronholm 

Ericastiftelsen har en behandlingsverksamhet,
högskoleutbildning och forskning i samma hus.
Det är unikt.

Barn och ungdomar som kommer till oss har olika slags svårigheter.
De vill möta en människa att prata med. Någon som lyssnar.
Någon som försöker förstå.
 
I vårt arbete är mötet i fokus. Vi vill lyfta fram barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Forskning och utvärdering hjälper oss att utvecklas.
Som student hos oss får du gedigen kunskap nära verkligheten.

_________________________________________________________________

Utbildning i Child-Parent Psychotherapy (CPP) 20 hp
Ericastiftelsen har nöjet att som första lärosäte i Europa kunna erbjuda utbildning i CPP. En evidensbaserad behandlingsmodell för traumatiserade barn 0-6 år. Utbildningen är ackrediterad som två fördjupningskurser inom specialistutbildningen av Sveriges Psykologförbund. Utbildningen är en uppdragsutbildning som pågår under fyra terminer med start i september 2017. Sista ansökningsdag: 2017 06 16

- Information om CPP och utbildningen (pdf CPP.Infoblad)
- Utbildningsplan (pdf)
- Avtal för uppdragsutbildning (pdf)
- Anmälan / DOCX | PDF

_________________________________________________________________

Utbildning om barn, unga och trauma (7.5hp)
I samarbete med Karolinska Institutet erbjuder Ericastiftelsen regelbundet utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter traumatiserande händelser. Kursen vänder sig till personal inom BUP, elevhälsa, socialtjänst och liknande. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer. Kursen startar i mars 2017 och är fulltecknad. Nästa kursstart planeras till vårterminen 2018. Här finns mer information (PDF).

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram håller hög kvalitet
Ericastiftelsen är en av fem lärosäten i Sverige vars psykoterapeutprogram motsvarar de kvalitetskrav som ställs på högre utbildning. Universitetskanslersämbetets granskning omfattar sammantaget 12 lärosäten och resultaten presenterades 1 oktober 2014.

- Läs mer om granskningen här

Ericastiftelsens sätt att utbilda i frågor om våld mot barn är ett gott exempel enligt UKÄ
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nyligen granskat hur landets högskolor och universitet utbildar i frågor om våld mot barn. UKÄ konstaterar i sin rapport (2015:25) att resultaten är bekymmersamma och att det är viktigt att yrkesgrupper som kan komma i kontakt med våldsutsatta barn har de kunskaper som krävs för att barnet ska få det stöd och den hjälp det har rätt till. UKÄ ser en betydande potential för utveckling och förbättring vad gäller undervisning i frågor om våld mot barn på en rad utbildningar. Roligt i sammanhanget att Ericastiftelsens utbildningar och övergripande sätt att arbeta med området lyfts som ett gott exempel och som inspiration för andra! Som en särskild förtjänst betonas den starka forskningsanknytningen och samverkan med andra lärosäten.

Hela rapporten från UKÄ finner du här.

_________________________________________________________________

Ericastiftelsens grundläggande psykoterapiutbildning, 60 hp (GPU)

Nästa utbildningsomgång av Ericastiftelsens grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdomar, 60 hp planeras starta höstterminen 2018.
För vidare information om antagningskrav, kursupplägg och innehåll:
- Utbildningsplan

Håll koll på vår hemsida eller prenumerera på vårt nyhetsbrev gällande ansökningshandlingar, som läggs ut under våren 2018.

_________________________________________________________________

Psykoterapeutprogrammet (EPU) nu även specialistutbildning för psykologer

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram är från ht-2017 ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som en för psykologer sammanhållen specialistutbildning inom området psykologisk behandling/psykoterapi med inriktning barn- och unga.

Mer information fås av bitr rektor Fredrik Odhammar
fredrik.odhammar@ericastiftelsen.se


 


Utbildningar
att söka nu

  
___________________

Aktuellt

Trastenklubben
Gruppbehandling för barn 7-9- år med autism och deras föräldrar.

Senaste nummret av Ericabladet
- januari 2017

Ericastiftelsen har slutit samarbetsavtal med Dr Nick Midgley, (PhD) vid Anna Freud Centre/University College London.
Nick Midgley kommer i egenskap av ”visiting research consultant” att bidra med stöd och konsultation till forskningsverksamheten samt vid besök på Ericastiftelsen också delta i undervisning.

Nyfiken på vår forskning?
Ta del av våra synpunkter till regeringens forskningsproposition.

Söker du handledning?
Kostnadsfria konsultationer till personal inom förskola och skola.

Söker du handledning i psykoterapi?
Ericastiftelsens handledar- och lärarutbildning i psykoterapi startar i september 2017.


My life my lesson och Say something
Genom ett kulturbidrag från Kulturstiftelsen har vi fått möjlighet att stödja arbetet med dokumentärfilmerna ”My life my lesson” och ”Say something” i projektet SE BARNEN. Filmerna ger röst till barn och unga som växt upp med våld i familjen. Vi använder filmerna för att belysa konsekvenser av våld i barns uppväxtmiljö och sprida kunskap om behandling för drabbade. Vi deltar vid seminarium med filmvisning i Almedalen 2016, se programmet här

 

 

 

Psykoterapi

– Hur terapin utformas beror på barnets, ungdomens eller familjens problematik.

Utbildning

– Alla våra lärare arbetar kliniskt, vilket ger inspiration och verklighetsförankring.

Forskning

– Vid Ericastiftelsen bedriver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.

Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841