HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    In English liten engelsk flagga

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER    LÄNKAR

Trasten - behandlingsinsatser för barn med kontakt- och beteendestörningar   

    "Trasten" inom Ericastiftelsen är en behandlingsverksamhet riktad till barn
     med kontakt- och beteendestörningar i förskoleåldern och de tidiga skol-
     åren.

     Vi erbjuder flexibla behandlingsinsatser med specialistkompetens för denna
     patientgrupp. Insatserna kan bestå av gruppbehandling och individuell
     psykoterapi för barn och olika former av stöd för familjer och föräldrar.

I behandlingsmodellen kan en eller flera av nedanstående insatser ingå:

 • Dagbehandlingsverksamhet för en grupp om fyra barn i förskoleåldern/tidiga skolåren. Barnen går i gruppbehandling parallellt med individualterapi och föräldrarna har egna samtal med en psykoterapeut. Barngruppen har öppet tre eftermiddagar i veckan och barnspsykoterapin ligger inom denna tid.

 • Föräldragrupper med psykoedukativ inriktning. Föräldrar som har barn inskrivna i dagbehandlingsverksamheten erbjuds att träffas och samtala om barnens utveckling kring olika teman som lek, samspel och kommunikation. Samtalen leds av specialpedagoger alternativt psykoterapeuter.

 • Mentaliseringsbaserad barn- och föräldrabehandling i grupp eller individuellt.

 • Barn och föräldrar erbjuds att få träffa en specialpedagog och en psykoterapeut, 6-10 tillfällen med fokus på att öka samspelet och förståelse för familjemedlemmarnas tankar, känslor och handlingar genom att leka och samtala.

 • Samarbete med förskolor och skolor. Handledning och konsultation.

 • Barn med kontakt- och beteendestörningar inkluderas i dag i vanliga grupper. Det innebär att pedagogerna i förskolan och skolan behöver ökade kunskaper om barn med dessa svårigheter. Specialpedagogerna på Ericastiftelsen erbjuder handledning och konsultation till personal i förskola och skola.

 •  

         För ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss.


      

   

   

   

  Vilka kan söka hjälp?

  Vi tar emot barn och ungdomar, 0-24 år och deras föräldrar, men prioriterar barn upp till 8 år och ungdomar 16-24 år. Vi tar emot från hela Stockholms län.

  Föräldrar kan söka för barn i alla åldrar och få råd för egen del i föräldrarollen.
  Vi har inte möjlighet att ta emot alla som söker, utan hänvisar vid behov till andra vårdgivare.


  Ungdomar 13-24 år
   

  Hur söker man?

  Föräldrar och ungdomar söker själva utan remiss genom att ringa till oss. Vi tar inte emot anmälningar per e-post. Andra vårdgivare kan också kontakta oss för konsultation och remittering.

  Observera att vi av sekretesskäl inte tar emot e-post rörande patientärenden.

  Vid behov av akut hjälp hänvisas du som ej fyllt 18 år på dagtid till närmaste BUP-mottagning, på kvällar, nätter och helger till BUP:s akutmottagning, telefon 08-616 69 00.

  De som har fyllt 18 år hänvisas vid behov av akut psykiatrisk hjälp till S:t Görans sjukhus, telefon 08-123 492 00.

  "Terapin gav mig vägledning. För mig har det handlat om att våga ta plats. Nu kan jag ta ett steg åt sidan, tänka och sen gå tillbaka."

  Läs om hur sjuttonåriga Ida fick hjälp via samtalsterapi.

  "Det började när Oscar gick i ettan. Han var våldsam och hamnade ofta i konflikter, både i skolan och hemma med sina syskon."

  Här kan du läsa om Sara vars son gått i terapi på Ericastiftelsen.

   

  Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841