HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

ERICASTIFTELSENS UTBILDNING I MENTALISERINGS-
ORIENTERAD KORTTIDSPSYKOTERAPI FÖR BARN – 20 hp


Mentaliseringsorienterad korttidspsykoterapi för barn är en behandlingsform för barn i åldrarna 5-10 år. Utbildningen i denna terapiform vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar psykoterapeutiskt med föräldrar och barn. Då metoden vanligen bedrivs med parallella barn- och föräldrasamtal är det en fördel om man är minst två från samma arbetsplats som går kursen. För att kunna arbeta som barnterapeut krävs tidigare erfarenhet av att ha arbetat terapeutiskt med barn.
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om och erfarenhet av hur man arbetar mentaliseringsorienterat med korttidspsykoterapi för barn. Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs

  • kunna bedöma för vilka barn som mentaliseringsorienterad korttidspsyko-terapi är en lämplig behandlingsmetod

  • ha kunskap om principerna för ramar och setting när det gäller mentaliseringsorienterad korttidsterapi och förmåga att utifrån dessa principer kunna arbeta med denna terapiform på sin arbetsplats

  • kunna formulera och presentera fokus för barnets behandling och föräldrakontakten

  • ha kunskap om och erfarenhet av att använda terapeutiska interventioner utifrån mentaliseringsteori

Utbildningen på 20 hp sträcker sig knappt 1½ termin, ca 6 månader. I utbildningen ingår seminarier och handledning i grupp en halvdag per vecka, självstudier av kurslitteratur samt en skriftlig redogörelse för en handledd korttidspsykoterapi. Korttidspsykoterapin genomförs på den egna arbetsplatsen där kursdeltagare från samma arbetsplats arbetar i team, en arbetar som barnterapeut och den andre som föräldraterapeut. Terapin omfattar 8-12 barnsessioner och lika många parallella föräldrasamtal. Därtill tillkommer bedömningssessioner och uppföljningssession. Om det inte är möjligt att formera ett team från en arbetsplats kan en kursdeltagare ha både barn- och föräldrakontakten.
Examination sker genom en skriftlig examinationsuppgift. För godkänd utbildning krävs dessutom godkänd genomförd korttidspsykoterapi samt aktivt deltagande i seminarier och handledning.
Kursen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer.

Kursledare: Anders Schiöler Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut. Telefon 08-402 17 60 eller e-post: anders.schioler@ericastiftelsen.se
 

- Utbildningsplan

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-10-06   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841